GÓRY SOWIE - KLIMAT i WODA

Klimat.

Położenie Gór Sowich oraz odległość od innych pasm górskich powoduje, że są one rodzajem naturalnego parawanu, na którym zatrzymują się fronty atmosferyczne. Stąd opady są tu dużo wyższe niż w strefie buforowej. Ogólnie do wysokości 400 m n.p.m. rozciąga się typowo nizinny i umiarkowany klimat środkowoeuropejski. Jednak w miarę wzrostu wyniesienia n.p.m. sytuacja zmienia się stopniowo – klimat staje surowszy a opady wyższe. Gwarantuje to dobre warunki śniegowe zimą, zwłaszcza w wyższych partiach. W kotlinach górskich, niższych partiach oraz na pogórzu średnie temperatury są wyższe a typowo górski klimat występuje tylko w szczytowych partiach gór. Klimat Gór Sowich jest typowym górskim klimatem charakteryzującym się wysokimi opadami, niską średnią temperaturą i długo zalegającą pokrywą śnieżną.


strumień w Górach Sowich strumień w Górach Sowich zamarznięty strumień w Górach Sowich Sowiogórski strumień
  • Maksimum termiczne: lipiec-wrzesień, średnia temperatura ok. 15 °C
  • Minimum termiczne: styczeń-luty, średnia temperatura powietrza ok. –8 °C
  • Średnia temperatura roczna w piętrze 400-500 m oscyluje w granicach 7 °C. W piętrze górskim średnia ta obniża się o ok. 0.5 - 1.0 °C na każde 100 m wzniesienia.
  • Zaleganie śniegu: w partiach szczytowych do 90 dni (na zalesionych stokach północnych do końca kwietnia) w kotlinach do 50 dni
  • Okres wegetacyjny ma zróżnicowaną długość w zależności od wysokości terenu i regionu i trwa od ok. 210 dni w dolinach i obniżeniach do ok. 170 dni w partiach szczytowych.
  • Opady roczne: w kotlinach 500-600 mm, w okolicach Wielkiej Sowy ponad 1000 mm, maksimum opadowe w czerwiec - lipiec, minimum w grudniu
  • Na całym obszarze przeważają wiatry południowo - zachodnie, przy czym największe ich nasilenie notuje się na grzbiecie Gór Sowich w okresie jesiennym.

Wody.

Góry Sowie leżą w całości w dorzeczu Odry, w obrębie zlewni jej lewobrzeżnych dopływów: Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy. Cała, skomplikowana sieć hydrograficzna, zdeterminowana jest strukturą geologiczną obszaru. Wszystkie potoki Gór Sowich mają charakter rzek górskich, płynących głębokimi, wąskimi dolinami o stromych a często także skalistych zboczach. Krystaliczne, słabo spękane i na ogół nieprzepuszczalne podłoże przy znacznym nachyleniu zboczy sprawia, że niewielkie nawet opady powodują, szczególnie po letnich deszczach nawalnych, gwałtowne wezbrania potoków. Z kolei w suchych okresach utrzymują się niskie stany wód a wiele cieków okresowo zanika.

Tekst, mapy, zdjęcia opracowano na podstawie: